Centrum Sportu i Rekreacji jest jednostką organizacyjną Gminy Łask. Powstało 1 stycznia 2006 roku z połączenia Ośrodka Sportu i Rekreacji
i Miejskiej Pływalni Krytej w Łasku.


Przedmiotem statutowej działalności CSiR jest :
-świadczenie usług z zakresu sportu, turystyki i rekreacji,
-utrzymanie i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych,
-współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w sferze kultury fizycznej,
-organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych.


Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku wypełniając swoje statutowe zadania służy społeczeństwu Gminy Łask oferując możliwość korzystania z obiektów sportowo- rekreacyjnych.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2012, designed by Admin