ul. Szkolna 2; 98-100 Łask

Regulamin pływalni
Pływalnia funkcjonuje od 5 grudnia 1998 roku. Składa się z 6-cio torowego basenu o długości 25 m i szerokości 12,5 m. Głębokość od 1,25m do 1,87m. Basen posiada nowoczesny system technologiczny uzdatniania wody oraz oświetlenie podwodne. Pływalnia jest popularnym miejscem aktywności sportowej mieszkańców Gminy Łask, a także gmin ościennych.
W czasie roku szkolnego służy do realizacji programu powszechnej nauki pływania w szkołach podstawowych i gimnazjach finansowanego przez gminę. Na pływalni organizowane są zawody pływackie o zasięgu lokalnym, wojewódzkimi i ogólnopolskim.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2012, designed by Admin