CENTRUM SPORTU I REKREACJI W ŁASKU

Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

O Nas

Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku jest jednostką organizacyjną Gminy Łask. Powstało 1 stycznia 2006 roku z połączenia Ośrodka Sportu i Rekreacji i Miejskiej Pływalni Krytej w Łasku.

Przedmiotem statutowej działalności CSiR jest:

  • świadczenie usług z zakresu sportu, turystyki i rekreacji,
  • utrzymanie i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych,
  • współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w sferze kultury fizycznej,
  • organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych.

Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku wypełniając swoje statutowe zadania służy społeczeństwu Gminy Łask oferując możliwość korzystania z obiektów sportowo- rekreacyjnych.

Budynek CSIR